Tartumaa Omavalitsuste Liit osales uue ringdisaini projekti avakohtumisel

Elukeskkond Uudis DESICE
25. juuni

Kesk-Makedoonia arendusorganisatsiooni Anatoliki SA eestvedamisel toimus 3.-4. juunil Kreekas Thessalonikis  ringdisaini alase projekti „DESICE“ avakohtumine.  Projektis osalevad partnerid soovivad panustada jäätmete vähendamisesse ja keskkonda hoidva disainmõtlemise arendamisesse. Kahepäevase kohtumise jooksul viidi läbi nii projektipartnerite esimene kokkusaamine kui ka õppekülastused, kus poliitikakujundajad Euroopa seitsmest piirkonnast tutvustasid oma regiooni hetkeseisu ringdisaini arendamises ning projektile seatud ootusi.

Tartumaa Omavalitsuste Liit loodab projekti kaudu tuua Tartumaale uusi teadmisi nii praktiliste ideede ja lahenduste ülevõtmisega, mida saaks rakendada meie disainiga tegelevad vabaühendused, ettevõtted ja haridusasutused, kui ka konkreetse valdkonna strateegilise arendamisega seotud kogemusi, mille sisuliseks väljundiks oleks Tartumaa omavalitsuste ühised strateegiadokumendid.

Projekti avakohtumisel sai partnerite mõttevahetuses kinnitust arusaam, et ringdisaini nähakse Euroopas olulise ringmajanduse arendamise komponendina, mille juurutamine ei puudutada ainult üksikuid spetsialiseerunud ettevõtteid, vaid peaks hõlmama üldharidussüsteemi ja olema regulaarseks teemaks iga tootmisega tegeleva ettevõtte juures. Probleemkohana toodi korduvalt välja, et vähe on veel edulugusid, kus uuenduslikud ringmajanduse põhimõtetest kantud lahendused on suutnud tõestada end majanduslikult edukatena ning olnud väga suurel skaalal tegevusvaldkonnas ülevõetavad. Samas leiti, et majanduslik motivatsioon valdkonnaga tegeleda on ettevõtetel alles tekkimas ja seetõttu on omavalitsuste ülesanne olla vastavateks muutusteks valmis.

Projekt „DESICE“ saab teoks tänu Euroopa Liidu rahalisele toetusele Interreg Euroopa programmi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) kaudu.

Projekt viiakse ellu ajavahemikul 1. aprill 2024 - 30. juuni 2028, kogueelarve on 1 585 000 eurot.

Lisaks Tartumaale on projektis esindatud partnerid Kreekast, Leedust, Belgiast, Sloveeniast, Itaaliast ja Rumeeniast.

Rohkem informatsiooni projekti "DESICE" kodulehelt.

Lisainfo:

Villem Lõbu
kestliku arengu nõunik
+372 516 8521
villem.lobu@tartumaa.ee