Tartumaa sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus

10. juuni 2022

8. juunil toimus Nõo kultuurimajas Tartumaa sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus.
Tartumaa Omavalitsuste Liit koos omavalitsustega tänas maakonna seitsme valla sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajaid. Tänusündmusele oli palutud 26 sotsiaalhooldustöötajat Elva, Kastre, Peipsiääre, Kambja, Luunja, Tartu ja Nõo vallast.

Kutsutuid oli tervitama tulnud Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur ja rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul.

Tänusündmuse avasõnad sai öelda võõrustaja omavalitsuse vallavanem Maano Koemets, kes rääkis kodu olulisusest ja kiitis nende inimeste panust, kes koduteenust osutavad. „Et inimene saaks hakkama seal, kus ta on kõige õnnelikum ja kus ta tunneb end hästi, on koduteenuse osutajatel suur roll kanda. Ka maakonna tervise- ja heaoluprofiilis on üks sotsiaalvaldkonna väljakutsetest inimestele hoolekandeteenuste osutamine enda kodus,“ rääkis Koemets.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur tänas aukülalisi nende igapäevase tänuväärse töö eest ja tõi välja, kui oluline on märgata: „On palju ameteid mis loovad igapäevaselt väärtusi, kuid jäävad tähelepanuta just seetõttu, et kõik toimib. Ja hooldustöötajate tegevus on just selline. Nad tegutsevad üksinda, kuid üksindus on tänapäeval üks suuremaid probleeme. Nii nagu te olete abivajaja käepikendus apteegini või poeni, olete ka silmad ja kõrvad, kes kuulevad ja märkavad, mõtlevad kaasa ja pakuvad leevendust üksinduse muredele.“
Ka sellist valdkonna spetsialistide ametkondlikku koosviibimist nimetas omavalitsuste liidu juht heaks ravimiks üksinduse vastu.

Päevakangelastele rääkis õnnest ja õnnelikkusest psühholoog Toivo Niiberg, tehes seda muhedas huumorivõtmes, mispeale saalist kostus naerupahvakuid või mõtlikke vaikusehetki. Muusikalise poole eest hoolitses Liis Viinalass, kelle imeilus sopranihääl kaikus üle saali, ega jätnud ühtegi kõrvapaari ükskõikseks.
Omavalitsuste juhid andsid üle sotsiaalhooldustöötajatele valla tänukirjad ja Tartumaa Omavalitsuste Liit kinkis päevakangelastele Toivo Niibergi raamatu „Ela ja küsi“. Kuna raamatu autor oli samuti sündmusel, siis said soovijad võtta raamatusse autogrammi.
Sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus toimus Tartumaal teist aastat ning mõlemal korral on see toimunud Nõo vallas ja sündmuse läbiviimise on enda kanda võtnud Nõo tervisemeeskond.
Lea Saul rõõmustas, et sündmusest ongi saamas maakonnaülene heaoluvaldkonna traditsioon ja kiitis koostöövõrgustiku liikmeid — sotsiaalvaldkonna juhte, tänu kellele aasta tagasi idee sündis.
Nõo valla sotsiaalhooldustöötaja Mari Vals lausus: „Selline tänusündmus on meie töös vägagi vajalik, märkamine annad tuge ja indu jätkata, et teeme ikka õiget asja.“ Ka jätkus tal kiidusõnu korraldajatele südamliku tänusündmuse traditsiooni kandmast.

Ürituse piduliku osa lõppedes sai Toomas Anni esitatud taustamuusika saatel nautida Soolo Cateringi suupistete valikut.

Foto: Liia Sirel


Liia Sirel

avalike suhete spetsialist

Nõo Vallavalitsus
telefon: 5191 4119
e-post liia.sirel@nvv.ee