Valmis maakonna toidustrateegia

9. juuni 2022

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus  ja Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek kinnitasid Tartu maakonna toidustrateegia. Strateegia eesmärgiks on Tartumaa toidusektori edendamine, rakendades piirkonna potentsiaali ja eripära, et Tartumaast kujuneks Eestis ja Euroopas unikaalne ning populaarne toidupiirkond.


Terves Eestis on enam kui 10 tegutsevat toiduvõrgustikku, kuid suuruselt teises maakonnas Tartumaal  pole seni terviklikku ja erinevaid huvigruppe kaasavat koostöövõrgustikku olnud. „Tartumaa paistab silma mitmekesise ja tugeva toidupiirkonnana. Meie maakonnas on suuri põllumajandusettevõtteid, väiketootjaid, maailmatasemel toitlustusettevõtteid, ülikoolidel põhinev teadus- ja arendustegevus, toimuvad mitmekülgsed toidusündmused ja loodud on erinevaid koostöövõrgustikke. Tartu maakonna toidustrateegia on ühenduslüliks, liites toidusektoris tegutsevad osapooled ühtseks toiduvõrgustikuks,“ sõnab Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.

Toidustrateegia raames on püstitatud visioon aastaks 2030, mille kohaselt on Tartumaa tuntud toidupiirkond nii Eestis kui ka Euroopas. Avaliku ja erasektori toitlustajad kasutavad valdavas osas kohalikku toorainet. Tartumaa toidu tootmine, töötlemine ja pakkumine paistab silma teaduspõhisuse ja innovaatilisuse poolest. Tartumaa elanikud väärtustavad tervislikku ja kohalikku toitu, toiduvaldkonnas tegutsevad eripärased ja mitmekülgsed ettevõtted ja organisatsioonid. Toiduvaldkonna koostöövõrgustik toimib tõhusalt, hõlmates kõiki sektoreid ja nii tootjaid, toitlustajaid kui tarbijaid.

Tartumaa toidustrateegia on loodud rahvusvahelise koostööprojekti URBACT „Toiduvõrgustikud“ (Food Corridors) tegevuste raames, mille Eesti-poolne partner on Tartumaa Arendusselts. Lisaks Tartumaale Eestist osalevad koostööprojektis piirkonnad Portugalist, Itaaliast, Sloveeniast, Kreekast, Ungarist ja Rumeeniast.

„Projekti eesmärgiks on toetada toidupiirkondade strateegiate loomist ning anda sisend kohalike ja riiklike tegevuste, toetusmeetmete ning kohaliku toiduga seonduva seadusandluse kujundamiseks,“ lausub Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja lisab: „projekti esimeses etapis koostati Tartu maakonna toiduvaldkonna taustauuring ja moodustati Tartumaa toiduvõrgustik, kuhu kuulub ligi 100 era-, avaliku ja kolmanda sektori esindajat, kes strateegia koostamise protsessis aktiivselt kaasa lõid.“

Toidustrateegia hõlmab tervet Tartu maakonda, kus elab ligi 154 000 inimest ehk u 11,5% Eesti elanikkonnast.
Toidustrateegia hõlmab tervet Tartu maakonda, kus elab ligi 154 000 inimest ehk u 11,5% Eesti elanikkonnast. Tartumaa toidustrateegiaga saab tutvuda siin.

Lisainfo:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

E-mail: kristiina@tas.ee

Tel: 5340 9873