Tartumaa tunnustas haridustöötajaid, täiskasvanuhariduse parimaid ja aasta raamatukoguhoidjat

Uudis
28. september 2023

28. septembril tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel aasta õpetajaid, täiskasvanuhariduse parimaid ning aasta raamatukoguhoidjat.

Tartumaa aasta õpetaja 2023 konkursi laureaadid:

Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja
Ksenija Helm
, Luunja lasteaed Midrimaa
Kätlin Ilves, Raadi Lasteaed Ripsik
Anneli Suvi, Tabivere Lasteaed Rõõmula
Egle Tintse, Tõrvandi lasteaed Rüblik
Marja-Liisa Ülper, Elva Lasteaed Õnneseen

Tartumaa aasta klassiõpetaja
Raili Avastu
, Ülenurme Gümnaasium
Kadri Raudsepp, Puhja Kool
Pille Saan, Melliste Kool
Signe Seene, Tabivere Põhikool 

Tartumaa aasta klassijuhataja
Cati Krillo
, Elva Gümnaasium
Johannes Must, Elva Gümnaasium
Laura Tamme, Lähte Ühisgümnaasium 

Tartumaa aasta põhikooli aineõpetaja
Ruth Pihle, Maarjamaa Hariduskolleegium
Elen Sokk, Sillaotsa Kool 

Tartumaa aasta gümnaasiumiõpetaja
Merike Luik
, Rõngu Keskkool
Aivar Vinne, Nõo Reaalgümnaasium

Tartumaa aasta huvialaõpetaja
Margit Keeman
, Nõo Muusikakool
Andres Vago, Ülenurme Muusikakool

Tartumaa aasta tugispetsialist
Agnes Aasmäe
, Elva Perekeskus (Soinaste lasteaed Laululind Eerika filiaal)
Gerli Brifk, Maarjamaa Hariduskolleegium
Merit Hallap, Luunja Keskkool
Mari Siirmets, Puhja Kool

Tartumaa aasta õppeasutuse juht
Kaja Lepik
, (Valguta Lasteaed-Algkool)
Ilona Tars, Nõo Põhikool 

Tartumaa aasta hariduse sõber
Priit Lomp
, Riigikogu (end Kastre vallavanem)
Brit Mesipuu
Sirje Tarraste, Eesti Töötukassa

Tartumaa aasta haridustegu 2023
Kolme kooli ESFi Klass+ ühisprojekt ”Nutikas digipööre”, Luunja Keskkool, Melliste Kool ja
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool

Laste tugevate tunnetega toimetuleku toetamine kaasava hariduse kontekstis Laululinnu
lasteaia näitel, Soinaste lasteaed Laululind

Tutvu Tartu linna aasta õpetaja laureaatidega siin.

Täiskasvanuhariduse laureaadid:

Tartumaa aasta õppija 2023 – Kaisa Pärn

Kaisa lõpetas sel kevadel Tartu Rakendusliku Kolledži õmbleja erialal, ühtlasi on see tema kolmas õpitud amet. Kaisat iseloomustab ettevõtlik mõtteviis, sest kolme väikese lapse emana perega metsade keskel ja linnadest eemal elades tuli töökoht endale ise luua. Väga hea ajaplaneerimisoskus, valmisolek iga päev pikki kilomeetreid kooli jõudmiseks läbida ning pikk õppimine pere kõrvalt, et saada ettevõtjaks, on taganud Kaisale võimaluse luua õmblussalong oma koju ja pakkuda endale sel viisil tööd.

Tartumaa aasta koolitaja 2023 – Anneli Zirkel

Anneli on Koolituskeskus Reiting juhatuse liige ja koolitusosakonna juhataja ning tegelenud täiskasvanute koolitamisega pikka aega, pea 30 aastat. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse (tase 7). Ta on aastaid osalenud HTM-is täiendkoolituse õppekavade hindajana ning liikme ja hindajana Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjonis. Õppijad iseloomustavad Annelit toetava koolitajana, kes motiveerib ja valdab väga hästi teemat, koostab selged materjalid ning korraldab sisutihedaid õppepäevi nii auditoorselt kui ka veebis. Anneli on eeskujuks tulevastele koolitajatele, keda ta juhendab – ta on inspireeriv praktik, kes õpib järjepidevalt ise ning nakatab rõõmsameelsusega nii õppijaid kui ka enda meeskonda.

Tartumaa aasta õpitegu 2023 – Tartu Annelinna Gümnaasiumi üleminek eestikeelsele õppele – TEEME ÄRA!

Eestikeelsele õppele ülemineku esimesel õppeaastal 2021/22 parandati koolis direktriss Hiie Asseri eestvedamisel kõikide õpetajate teadlikkust teises keeles õpetamise metoodikatest, kujundati eestikeelset õpikeskkonda muu emakeelega õpilastele jõukohasemaks ning rõhutati mitmerahvuselises ja -keelses kollektiivis sõbralikuks koostoimimiseks olulisi väärtusi. Korraldati mitmeid mahukaid koolitusi ja eriprojekte ning lisaks kollektiivi sidusust suurendavaid üritusi. Kooli põhiväärtus  - olla hooliv ja toetav õpikogukond - sai veelgi sügavamõttelisema tähenduse suure hulga rändetaustaga õpilastele eestikeelse hea hariduse andmisel ja eesti keele kasutajate hulga suurendamisel riigis.

Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2023 - OÜ Foxway

Kiiresti kasvav spetsiifilise tööga ettevõte koolitab enda töötajad ise ja innustab kogenud töötajaid sise- ja väliskoolitustel osalema ning ikka edasi õppima. Organisatsioonis on varjutamise võimalus teiste ametikohtade töö kohta info saamiseks ning omavaheliste kogemuste jagamiseks, põhjalikud sisseelamisprogrammid uutele töötajatele ning õppimine nii veebikeskkondades kui silmast silma. Ettevõte toetab töötajate uudishimulikku meelt, edasi õppimist ja avatust. Tehakse aktiivset koostööd partneritega, pakutakse tasustatud praktikavõimalusi ning toetatakse oma asutuse õppijaid praktikakoha leidmisel enda organisatsioonis. Kasutusel on majasisesed töövarjupäevad, osaletakse „Tööle kaasa“ päeval, võetakse vastu nii tudengite kui õpilaste gruppe ja võimaldatakse esimese töökogemuse saamist õpilasmalevate kaudu ka alaealistele tööhuvilistele. Ettevõte on märganud, et õppimise toetamine ja enda inimeste töö- ja eraelu tasakaalustamine annab positiivse mõju töötajate õnnelikkusele ja seeläbi efektiivsuse kasvule. 

Eripreemiad:

Tartumaa aasta õppija eripreemia 2023  - Aimi Tedersalu

Tartumaa aasta koolitaja 2023 eripreemiad:

- Aleksandr Fadeev

- Jelena Kraus

Tartumaa aasta õpiteo 2023 eripreemiad:

- Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi külastuskeskus koostöös Eesti ESERO meeskonnaga kooliüleste õpetajakoolituste programm „Kosmos ühendab“

- Ukraina laste lugemisklubi Kolo ja Oksana Kuts                                

Tartumaa aasta koolitussõbraliku organisatsiooni eripreemia 2023  - MTÜ Tartu Pereliit

Tartumaa aasta raamatukoguhoidja 2023 - Anu Saul Pala Raamatukogust