Tervist Edendava Alatskivi Noortekeskuse eestvedamisel said  Alatskivi kooli õpilased e-teel juhiseid viiruse tõrjumiseks.

Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustik on Tartumaal pilootprojektiks Eestis. Hakkajad noortejuhid ei lase ennast koroonapandeemiast heidutada ning otsivad uusi lahendusi noorteni jõudmiseks.

Alatskivi Noortekeskuse noortejuht Kristin Elken, kes kuulub Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste heaolumeeskonda tundis muret, kuidas koroonaennetust edukamalt noorteni viia.

Kristin sai innustust noortega vesteldes, kus paljud kurtsid oma hirmu ja teadmatust pandeemia olukorraga toimetulemisel. Palju erinevat infot on noored segadusse ajanud.

Koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise nõuniku Lea Sauliga peeti plaani ja nii said kokku viidud  maakonna Tervisnõukogu liige, Eesti Punase Risti lõunaregiooni koordinaator Ulvar Kuningas ja Alatskivi noored. Kristin Elkeni mõte teha koostööd Alatskivi kooliga, et jõuda võimalikult paljude noorteni, leidis igakülgset toetust ja nii  toimus ennetusalane videoloeng Alatskivi kooli 5.–9. klassi õpilastele.

Eesti Punase Risti esmaabiõpetaja Diana Sakkos rääkis, mida viirused endast kujutavad, kuidas nad meie organismi jõuavad ning mida saame teha nakatumise vältimiseks. Selline koolis klassides ühel ajal läbiviidud videoloeng oli Punase Risti esindajate sõnul esimene omataoline.

Noored said vastused küsimustele: Mida teha kasutatud maskiga? Kuhu see panna, kui prügikasti lähedal ei ole jpm. Kasutatud maski kotti või püksitaskusse kohe  kindlasti mitte panna ei tohiks. Küll aga võib selle tarbeks kaasas kanda väikest kilekotti. Õpetati kätepesu õigeid võtteid rõhutades, et käed peab ka korralikult kuivatama, sest siis jäävad viimasedki viirustekitajad paberisse või riidesse. Kindlasti ei tasu käsi kuivatada seljas olevatesse riietesse!

Õnnestunud ettevõtmine tõi sära silma nii noortejuhile endale  kui ka Punase Risti lõunaregiooni koordinaatorile, kes tõdes, et sellist ettevõtmist on kavas koostöös koolide ja noortekeskustega ka edaspidi terviseteemadel ellu viia. Koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga plaanitakse terviseteavitustega jõuda ka sotsiaalteenuste osutajateni.

Tänud Kristinile, Alatskivi koolile ja Eesti Punase Risti Seltsile!

 

Vaimse tervise toetamist tuleb alustada juba lapseeas!

   Karin Streimann, Tervise Arengu Instituudi teadur  19.02.2021

https://www.err.ee/1608116449/karin-streimann-vaimse-tervise-toetamist-tuleb-alustada-juba-lapseeas