Turvalisuse nõukogu

Nõukogu ülesanded on:
  1. kujundada maakonnas tervikvaade turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohalikust, kogukondlikust ja erasektori ressursist;
  2. koordineerida turvalisuse laiapõhjalise käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, tervisekaitse, sotsiaaltöö, tervishoid, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmade koostööd;
  3. juurutada turvalisuse alast võrgustikutööd ning tunnustada vastavaid algatusi ja panustajaid.

Nõukogu

1. Andrus Reimaa - Tartumaa Politseijaoskond Tartu politseijaoskonna juht. 
2. Mati Käo - SA Tartu Ülikooli Kliinikum, turbehaldusspetsialist.
3. Jüri Hrabrov - Päästeameti Lõuna päästekeskus, Tartumaa päästepiirkonna juhataja.
4. Tambet Anja - Tartu Korteriühistute Liit, juhatuse liige.
5. Rein Haak - Tartu LV linnamajanduse osakonna juhataja.
6. Heiki Pruus - Veterinaar- ja Toiduamet.
7. Kertu Rünkorg - Kodukant Tartumaa, juhatuse liige.
8. Urmas Mets -  Maanteeamet, lõuna regioon.
9. Sulev Taimur - Kaitseliidu Tartu malev, instruktor.
10. Jaanus Kann - Kaitsepolitseiamet, Lõuna osakonna direktor.
11. Lea Saar -  EELK Tartu Maarja koguduse pastor, juhatuse esimees.
12. Toomas Järveoja - Tartumaa Omavalitsuste Liit, juhatuse liige.
13. Sven Tobreluts - Tartumaa Omavalitsuste Liit, arendusjuht.
14. Tanel Türna - Keskkonnainspektsioon, Tartumaa büroo, juhataja.
15. Arvi Uustalu - Päästeamet, Lõuna päästekeskus, juhataja.
16. Ennetusbüroo.
17. Lea Saul - Tartumaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise ja turvalisuse nõunik.