Loov Tartumaa koolitus- ja arendusprogramm 

Loov Tartumaa on Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja kultuuripoliitika mõttekoja Creativity Lab koostöös elluviidav Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm. Programmi tegevusi viiakse ellu kõikides Tartumaa omavalitsustes alates aprillist 2020 kuni detsembrini 2021. Loov Tartumaa on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele.

Programmi eesmärgiks on toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist ning arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal.