Tartumaa Kultuurinädal 

 Kultuur ja loovus panustavad oluliselt kohaliku elu arengusse Tartumaa eri piirkondades.

Kohalike omavalitsuste ja seal töötavate kultuurispetsialistide peamine ülesanne on luua tingimused, et kohalik
omaalgatus ja kogukondades tekkiv initsiatiiv saaks võimaluse väljenduda. Tartumaa tugevuseks on eriilmelised
piirkonnad, kes on võtnud kohaliku elu arendamise endi kätesse.
Läbi kultuurinädala aitame kaasa uute kultuurialgatuste soodustamine, et innustada kultuuritegijaid ja kogukondi katsetama uute formaatide ja sihtgruppidega ning tagada tasakaal kultuurivaldkonna traditsioonide väärtustamise ja uuenduslikkuse vahel.

Kultuuritöö on enamasti iseseisev ja omavalitsuse piires toimuv tegevus. Kuid ühiselt luues ja koos tegutsedes saame tugevdada meie kultuurikorraldajate võrgustikku ja avardada meie omakultuuri sisuloomet. See üks päev annab võimaluse näidata, et kohalik kultuurikorraldus ei piirdu pelgalt rahvakultuuriga, vaid pakub laiemat kultuurikogemust.